Ana Sayfa

Kalpler ancak Allah'ı (c.c.) anarak mutmain olur.
  Facebook'ta beğenmek için tıklayınız.

Ana Sayfa
   Ana Sayfanız Yapın  
 Sık Kullanılanlara Ekle!
Esmâu'lHusnâ
Müslüman Ahlakı
Allah'tan Vahiy Kullardan İbadet
Abdulkadir Geylani Sohbetleri
Üç Ayların Faziletleri
Müslüman Olmam Neyi Gerektirir?
Peygamberimiz
Veda Hutbesi
O Diyarın Sakinleri
 
Özlü Sözler"   Rüya Tabirleri
40 Ayet
  40 Hadis
El-Afûv (c.c.)

(Afviçok.)

    Afv, intikâmın zıddıdır. Allahu teâlâ bâzı suçlulan intikâ-miyle muahaze eder, bâzı suçlulan da afviyle sevindirir. Hakîkaten bahtiyar olanlar, Allah'ın afvine erenlerdir. Bunlann belli başlı vasıfları şudur:
    Allah teâlâ'ya ve Âhiret gününe inancı olan, yaptığı günâfc-lann bir kötülük olduğunu bilerek yüzü kızaran ve bu duygunun zorlamasiyle günâhlarına tevbekâr olanlardır. Bunlara karşı, Allahu teâlâ'nın afüv ve hilmiyle muâmele buyurması ne büyüklüktür. Ne büyük hayır ve rahmet, ne geniş ihsan ve keremdir. El-Hamdü li'llâh.

Yazının devamı için tıkla
.
Edep Yâ Hû

Îlâhi Peygamberler ve Peygamberimiz (s.a.v.)

        İslâm inancına göre, "peygamberlik", Allah'ın kullarına en büyük lûtfudur. İnsanlık derecesinin en yüksek pâyesidir. Peygamberlik makamına hiç kimse, kendi zekâsıyla, kendi irfanıyla, kendi gayretiyle ulaşamaz (10).
        Peygamberlik Allah vergisidir. Cenâbı Hak, kimleri lâyık görürse, peygamberlik vazifesini onlara verir (11). Peygamberlik rütbesi, yüksek bir dağın tepesine benzer. İnsan o dağın eteğinden çıkmağa başladığı zaman, tepesinin pek yakın olduğunu zanneder. Fakat, yükselmeğe devam ettikçe varmak istediği tepenin daha ileride bulunduğunu anlar. Bu yolda ne kadar yükselirse yükselsin, asıl tepeye varamaz. İrfan sahipleri, seviyelerini ne kadar yükseltseler, peygamberlik makamına ulaşamazlar. Bilgileri yükseldikçe, peygamberlik mertebesinin daha da yükseklerde bulunduğunu görürler. Artık, ona yaklaşılamayacağı kanaatine varırlar (12).
Yazının devamı için tıkla


Edep Ya Hu

Sağlık
Hikayeler
Latifeler ve Nükteler
Kalbî Hayat
Ticaret Ahlakımız
Kur'an-ı Kerim Meali
Teknur (İman Esasları)
İstemenin Esrarı
İsimler Sözlüğü
Şifalı Bitkiler
Çörek Otu Mucizesi
KIRK HADİS
Konu ve Notlar
21.Yüzyıl Tevhid Yılı
Hayvanlardaki Harikalar
NAMAZ
İbadet Rehberi
Ramazan-ı Şerif
Üç Ayların Faziletleri
Şeytan'ın Hileleri
Tarihten Gelen Sözler
Aile
Aile Saadeti
Çocuk Eğitimi
Görgü Kuralları
Hz. Mevlânâ

Bilmeceler
Bulmacalar
WebMaster: Muhittin Altunsoy

Site hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi
  e-mail ile bildirebilirsiniz