Ana Sayfa

Geri
Bana Arkadaşını Söyle,
     Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim

"Müminden başkasını
     dost tutma, yemeğini de
     ancak muttaki olanlar yesin "(i)


    
     Dost ve arkadaş seçimi insanın en ciddi tercihlerinden biridir. Büyükler, "İnsan huy hırsızıdır.","Kır atın yanında duran ya huyundan ya da suyundan." diyerek arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğini belirtmişlerdir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de şöyle buyurmuştur: "İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsinl" (2)
     Öyleyse herkes, arkadaş olacağı kişilerde iyi özellikler aramayı, kötü arkadaşlardan uzak durmayı, yani arkadaş seçmeyi öğrenmelidir. Zira arkadaş, kişinin sadece bugününü değil, yarınını da etkiler.
     Sevgili canlar, bu konuda şu hikâye ne kadar anlamlıdır: Bir tilki ile yılan arkadaş olur ve birlikte yolculuğa çıkarlar. Bir ırmağın kenarına geldiklerinde yılan, tilkiye:
     - Tilki kardeş, ben yüzme bilmem. Beni sırtına al da, karşı kıyıya beraber geçelim, der.
     Tilki, arkadaşının teklifini kabul eder. Yılan, tilkinin beline sarılır, o da ırmağa girip yüzmeye başlar. Karşı kıyıya vardıklarında yılan:
     - Tilki kardeş, ben seni sokacağım, deyiverir. Neye uğradığını şaşıran tilki;
     - Yılan kardeş, biz seninle arkadaş değil miyiz? Bak ben sana bunca iyilik ettim. Seni sırtıma almasam ırmağı geçemezdin, diye ne kadar dil dökmeye çalıştıysa da yılan hiç oralı olmaz ve:
     - Bu benim huyum. Sokmak benim yapımda var, der. Bunun üzerine, tilki bir an durur, sonra yılana:
     - Peki yılan kardeş, der. Sok, ne yapalım. Bu benim kaderimmiş. Yalnız, yüzüme bir defacık bak ki, ölmeden önce o güzel gözlerini son bir defa göreyim.
     Bu sözlere aldanan yılan, başını uzattığı anda, tetikte duran tilki, derhal atılıp, yılanın başını koparıverir. Sonra da, ölen yılanı ırmağın kenarında, kumların üzerine boylu boyunca uzatır ve kendi hilesine kurban giden arkadaşına şöyle der:
     - Yook yılan kardeş! Ben eğri büğrü arkadaş istemem! Benimle arkadaş olacaksan böyle dosdoğru olacaksın!
     Evet sevgili çocuklar!
     Arkadaş insana çok şey kazandırır, çok şey kaybettirir. Onun için dikkatli olunmalıdır. Nitekim Peygamberimiz, bizleri bakın nasıl uyarıyor: "Ahir zamanda ümmetim içerisinde en az bulunacak şey, helâl para ve kendisine güvenilir arkadaştır." (3)
     Ve Hz. Muhammed (s.a.v.), şöyle dua ediyor:
     "Allah'ım, gözleri üzerimde, kalbi beni gözetleyen, birciliğimi gördüğünde örtbas edip, bir kötülüğümü gördüğünde ise bunu etrafa yayan hilekâr dosttan sana sığınırım." (4)
     "Arkadaşların en hayırlısı, sen Allah (c.c.)'ı andığında yardım eden, unuttuğunda da sana Onu hatırlatan kimsedir." (5)
     Atalarımız da şöyle demişlerdir: "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim."
     Kaynaklar:
     1-Ebu Davud, Edeb 16. Tirmizi, Zühd 56.
     2-Ebu Davud, Edeb 16. Tirmizi, Zühd 45.
     3-Münavî, Feyzu'l- Kadir 2/71.
     4-MUnavî, age. 2/ 145.
     5-Münavî, age. 3/ 469.

Halil ATALAY

 
Sayfa hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi
e-mail ile yollayın